Recursos

Meditació 01
Meditació en l’esperança

Meditació 02
Meditació en la respiració i el cos

Meditació 03
Meditació en absorbir allò que és bo

Meditació 04
Meditació en les emocions difícils

Meditació 05
Meditació en el color compassiu

Meditació 06
Meditació en l’altruisme

Meditació 07
Meditació cap a tots els meus jo

Recursos

Meditación 01
Meditación en la esperanza

Meditación 02
Meditación en la respiración y el cuerpo

Meditación 03
Meditación en absorver lo bueno

Meditación 04
Meditación en las emociones dificiles

Meditación 05
Meditación en el color compasivo

Meditación 06
Meditación en el altruismo

Meditación 07
Meditación hacia todos mis yoes